สื่อประชาสัมพันธ์

BCG (Bio-Circular-Green Economy) เทรนด์เศรษฐกิจยั่งยืน

รายการ Money Chat Thailand ตอน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เทรนด์เศรษฐกิจยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=FdgwnZx8xJw