Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร สอวช. มีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อน

อัปเดตนโยบาย การดำเนินงานที่สำคัญของ สอวช. โดยคนวัย Young ที่นี่ กับรายการ ” NXPO Young Talk “

พบกับ NXPO Young Talk ตอนที่ 2 ที่จะพาไปพูดคุยในประเด็น “Circular Economy” กับแขกรับเชิญ ที่จะมาเล่าให้ฟังว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร สอวช. มีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนเรื่องนี้และเราทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยได้อย่างไร