สื่อประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : เอนอีซ (ENZease) สิ่งทอรักษ์โลก

  ผ้าฝ้ายไทย สีสดใส ไร้สารเคมี …ด้วยนวัตกรรม ‘เอนอีซ’ ผลิตจากเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแทนสารเคมีในขั้นตอนเดียว

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอนแรก : ‘ข้าวเหนียวหอมนาคา’

หอม – นุ่ม – เหนียว คือ จุดเด่นเมื่อหุงรับประทาน ของข้าวเหนียวหอมนาคา ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อคนไทยที่ชอบบริโภคข้าวเหนียว และเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวเหนียว

VDO ทำความรู้จักกับหลักเศรษฐกิจ BCG – กระทรวงการต่างประเทศ

มาทำความรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใน 3 นาที โมเดลเศรษฐกิจ BCG คือรูปแบบการพัฒนาเศรฐกิจที่จะช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกระแสโลกด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล