ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน (NeEC) ฐานขับเคลื่อน BCG

เกษตรกรไทยสะพรึงจีนทดลองขนผัก-ผลไม้ด้วยรถไฟจีน-ลาว เร่งยกระดับภาคเกษตรภาคเศรษฐกิจหลักของอีสานสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ รับเป้าหมายฺ BCG ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอีสาน(NeEC)

องคมนตรี เปิดงานวิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา

โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการ RGF5)

โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (Research and Invention for Thai Innovation List

ข่าว BCG จากแหล่งต่างๆ