Search
Close this search box.

Category: ข้าว

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย

การยกระดับการผลิตและการพัฒนาการตลาดของเกษตรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

อ่านต่อ