ชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)

  • เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
  • เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.

เริ่ม 10 มกราคม 2565

สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model

สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ 1 นาทีกับ BCG Model คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

เลือกชมรายการ 1 นาที กับ BCG Model

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะถนนดี ยืดอายุการใช้งาน…คือคุณสมบัติเด่นของ ‘กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบร้อยละ 30 ช่วยลดการใช้พลาสติก กรวยยางที่ผลิตได้มีน้ำหนักดี ไม่ล้มง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและการฉีกขาด

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

ยืดอายุผัก รักษาความสด ลดของเสีย ด้วย ActivePAK หรือ “ถุงหายใจได้” นวัตกรรมการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ก๊าซซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ จึงยืดอายุผักและผลไม้ให้สดนานขึ้น 2-5

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี”

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ผ้าทอเบญจศรี วัฒนธรรมสี่เผ่าไท คือเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพระดับโลก และมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เข้มแข็ง สะท้อนผ่านสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างผ้าทอเบญจศรี โดย กระทรวง

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช

ควบคุม ปลอดภัย แมลงไม่ดื้อยา…คือคุณสมบัติเด่นของราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ที่นักวิจัยค้นพบและพัฒนาสู่สารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงหวี่ขาว

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ติดตามเส้นทางอพยพ “เหยี่ยวนกเขา”

9,000 ไมล์ ทางไกล เหยี่ยวอพยพ… คือผลการใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ติดตามเส้นทางอพยพของเหยี่ยวนกเขา 2 ชนิด คือเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนและญี่ปุ่น ที่เขาดินสอ จังหวัดชุมพร

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : น้ำยางข้น Parafit ผลิตหมอนและที่นอนยางพารา

หลับสบาย ปลอดภัย ไร้กังวล…เมื่อนอนบนหมอนและที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากน้ำยางพาราข้น ParaFIT ที่มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่าน้ำยางข้นทางการค้าทั่วไป มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี แถมผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพดี แข็งแรง และยืดหยุ่นสูง