Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มย่อยสลายได้ปิดผนึกหน้าถาด

share to:

Facebook
Twitter

ไร้ฝ้า รักษาความสด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือจุดเด่นของนวัตกรรม “ฟิล์มย่อยสลายได้ปิดผนึกหน้าถาด” ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น ได้ฟิล์มใสและมีสมบัติต้านทานการเกิดฝ้า สามารถซีลปิดสนิทกับถาดย่อยสลายได้ เช่น ถาด PLA, ถาดชานอ้อย เหมาะสำหรับบรรจุอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่เย็นที่ไม่ต้องอุ่นร้อน เช่น ผลไม้ตัดแต่ง สลัดผัก ข้าวเหนียวมะม่วง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฝ้าและไอน้ำเกาะที่ฟิล์ม ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย จึงช่วยรักษาความสดของอาหารได้ยาวนานขึ้น ทั้งยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะตัวฟิล์มผลิตจากเม็ดไบโอพลาสติก สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.