Search
Close this search box.

‘น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์’ ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น

share to:

Facebook
Twitter

'น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์' ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น

 

โซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อกระจกหน้าแผงสะอาดและได้รับพลังงานแสงอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงฤดูแล้งที่มีแสงแดดจ้าเหมาะต่อการผลิตไฟฟ้า กลับเป็นช่วงที่ผู้ใช้งานต้องเผชิญปัญหา ‘ฝุ่น’ ปริมาณมหาศาล ที่ลดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลงถึงร้อยละ 6-10 หากไม่หมั่นทำความสะอาดหน้าแผงให้สะอาดอยู่เสมอ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยและพัฒนา ‘น้ำยาเคลือบพื้นผิวโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น’ ที่มีคุณสมบัติปรับค่ามุมสัมของน้ำบนวัสดุ ช่วยลดการเกาะของน้ำและฝุ่น ลดความถี่ในการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ได้เป็นอย่างดี ได้ผลิตภัณฑ์สามารถยึดติดหน้าแผงได้นาน 1-2 ปี โดยไม่ส่งผลต่อการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการให้บริการเคลือบพื้นผิวแผงโซลาร์เซลล์แก่โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร วัสดุก่อสร้าง และปิโตรเลียม ที่ผ่านมา พบว่าช่วยลดความถี่ในการทำความสะอาดแผงได้เป็นอย่างดี (ความถี่ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่ตั้งแผง)

ปัจจุบันนาโนเทค พร้อมให้บริการผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและโซลาร์ฟาร์มแล้ว ทั้งในรูปแบบการสั่งซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ (มีเจ้าหน้าที่สอนวิธีการเคลือบ) และการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อมจนถึงเสร็จงาน ในนามบริษัทนาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด  สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนธุรกิจและการขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะพร้อมให้บริการได้ในช่วง 1-2 ปีหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม: น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า