Search
Close this search box.

Active PAK™ ถุงหายใจได้

share to:

Facebook
Twitter

Active PAK™ ถุงหายใจได้

 

            ซูเปอร์มาร์เก็ตมักบรรจุผักและผลไม้ในถุงพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกใสแบบเจาะรูขนาดใหญ่ ทำให้สภาพบรรยากาศภายในถุงไม่เหมาะสม มีอายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น ผักที่ขายไม่ทันจึงกลายเป็นขยะอาหารอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนา ‘ถุงหายใจได้’ หรือ ‘Active PAK™’ ขึ้นเพื่อช่วยยืดอายุผักและผลไม้
            Active PAK™ พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีควบคุมการผ่านของก๊าซและไอน้ำ (Equilibrium modified atmosphere : EMA) ทำให้มีคุณสมบัติเด่นด้านการรักษาสมดุลของบรรยากาศภายในถุง ช่วยคงความสดของผักและผลไม้ได้มากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป นอกจากนี้ Active PAK™ ยังมีสารลดการเกิดฝ้าทำให้ถุงมีความใสตลอดระยะเวลาการใช้งานด้วย
            ตัวอย่างการยืดอายุผักผลไม้ เช่น กะเพรา โหระพา และผักสลัด หากบรรจุลงถุงพลาสติกใสแบบเจาะรูขนาดใหญ่จะเก็บได้ 3 วัน แต่หากบรรจุลง Active PAK™  จะเก็บได้ 9 วัน ส่วนคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี คื่นช่าย หากบรรจุลงถุงพลาสติกใสแบบเจาะรูขนาดใหญ่จะเก็บได้ 3 วัน แต่หากบรรจุลง Active PAK™  จะเก็บได้ 7-14 วัน และสำหรับผลไม้อย่างพริกและลิ้นจี่ที่โดยทั่วไปมักบรรจุลงในถุงพลาสติกใสธรรมดา หากบรรจุใน  Active PAK™ พริกจะเก็บได้ 36 วัน และลิ้นจี่จะเก็บได้ 25 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม: Active PAK™