Search
Close this search box.

BCG คืออะไร? สำคัญต่อคนไทยแค่ไหน? โดย Burin Journey

share to:

Facebook
Twitter

ทำความรู้จักกับโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” อาวุธชิ้นใหม่ของเกษตรกร และ SMEs ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคหลังโควิด-19 ไปสู่ความยั่งยืน

ที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=l3o0jB7ntB8

บทความที่เกี่ยวข้อง