Search
Close this search box.

“คาร์บอนเครดิต” คืออะไร? โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี

share to:

Facebook
Twitter

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะมาคุยให้ฟัง โดยคาร์บอนเครดิต คือ สินค้าที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างขึ้นจากกิจกรรมรักษาสิ่งเเวดล้อมขององค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เเปลงมาเป็นคาร์บอนเครดิต เป็นเเรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน

ที่มาข้อมูล : https://fb.watch/ftfCERz3c4/