สื่อประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ‘Aqua IoT’ นวัตกรรมเพื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดูแลง่าย เติบโตดี ปลอดภัย … คือจุดเด่นของระบบ Aqua-IoT นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อฟาร์มสัตว์น้ำที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยียกระดับคุณภาพการเพาะเลี้ยง Aqua-IoT ประกอบด้วย

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย

เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างแบรนด์เมล็ดพันธุ์ไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ … เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยต้นน้ำที่สำคัญ เป็นสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้ามูลค่าสูง ทำน้อยได้มาก สวทช. จึงผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ หรือนำมาจากการรีไซเคิลหรือการแปรรูปจากเศษผลผลิตทางการเกษตร อาทิ คาร์บอน สังกะสี