Search
Close this search box.

เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023” ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

share to:

Facebook
Twitter

ขอเชิญประชาชนชาวอุดรทุกท่าน ร่วมชม ชิม ช้อป แชร์ “เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดโดย หอการค้าจั จ.อุดรธานี บูรณาการ ร่วมกับ จ.อุดรธานี อบจ.อุดรธานี สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี สนง.เกษตร จ.อุดรธานี สนง.พาณิชย์ จ.อุดรธานี กรมประมง และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เกษตรลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชีวิต เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก” Agri Trade & Tech of Mekong

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model ภายในงานแยกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย

โซนที่ 1 ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง/ นวัตกรรม

โซนที่ 2 MOC Biz Club/ ของดี 4 ภาค/ ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

โซนที่ 3 ผัก ผลไม้/ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

โซนที่ 4 ประมง และพื้นที่นิทรรศการ/ สัตว์เลี้ยง และเครือข่าย OTOP จ.อุดรธานี

โชนที่ 5 วิถีคน วิถีควาย

โซนที่ 6 ของดีเมืองอุดร

โซนที่ 7 Street Food/ Food Truck

โซนที่ 8 การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ

รวมทั้ง โซนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเจรจาการค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) กิจกรรมบนเวที การประกวดทำอาหารปลาส้ม การประกวดทำอาหารหอยเชอรี่สีทอง การประกวดภาพถ่ายบรรยากาศภายในงาน การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่น Landmark จุดเช็คอิน กิจกรรมท่องเที่ยวในเขตเมืองนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งในวันนี้ขอนำบรรยากาศในโซนที่ 1 ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง/ นวัตกรรม มาฝากผู้ที่สนใจรับชมนะครับ จุดสังเกตง่าย ๆ จะมองเห็นชั้นไม้ หลากหลายแบบ หากฟังเสียงก็จะได้ยินเสียงร้องหรือเสียงไก่ขันเสียงดังจำนวนมาก นั้นแปลว่ามาถูกทางแล้วครับ ท่านลองแวะเช็คอินก่อนนะครับ พลาดแล้วจะเสียใจ

จุดนี้คือพื้นที่ “เสวยสุขฟาร์ม” ดูแลโดย ว่าที่ พ.ต.ปกาสิต ปิ่นเกษร ผอ.ศูนย์การเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชา แห่งที่ 1 และนายหมวดตรี สุวรรณี ปิ่นเกษร รอง ผอ.ศูนย์การเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชา แห่งที่ 1 จากการพูดคุยพอทราบได้ว่า ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนและให้ความรู้ในศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชา การคิดนอกกรอบในเชิงนวัตกรรม การสร้างวัสดุจากเศษวัสดุเหลือใช้ และนำมาใช้ในพื้นที่ที่จำกัด อาทิ การสร้างคอนโดไก่ แบบตั้ง แบบนอน แบบล้อเลื่อน นอกจากนี้ยังได้นำไก่พันธ์สวยงามจากต่างประเทศ 40 สายพันธุ์มาจัดแสดง พร้อมให้ความรู้ อย่างไก่ “บราห์มา” (Brahma) ไก่ยักษ์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ไก่ ไก่ไข่โรดไอแลนด์เรด เป็นต้น

ขอเชิญทุกท่าน มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชม ชิม ช้อป แชร์ “เกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230313161351600