Search
Close this search box.

บางจากฯ-กรมอนามัย หนุน BCG โครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ รับซื้อ 162 จุดทั่วประเทศใช้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน

share to:

Facebook
Twitter

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด กล่าวต่อว่า โครงการ ‘ไม่ทอดซ้ำ’ เป็นการต่อยอดจากโครงการ ‘ทอดไม่ทิ้ง’ ซึ่งจะรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากร้านอาหารและครัวเรือน ตั้งเป้าหมายที่ 1,000,000 ลิตรต่อปี จากนั้นซื้อน้ำมันใช้แล้วไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF โดยมีจุดรับซื้อทั้งหมด 162 จุดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 84 สาขา และต่างจังหวัด 78 สาขา

นายธรรมรัตน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า โครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เป็นการสร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารปลอดภัยให้แก่ประชาชนจากผู้ขายอาหาร ที่ได้ใประกาศนียบัตรโครงการไม่ทอดซ้ำที่ออกให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายให้บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยและช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่รับประทานมากขึ้น

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด
นายธรรมรัตน์ เสริมว่า โครงการยังให้ความสำคัญกับ “อาหารทอดปลอดภัย” โดยได้แบรนด์อาหารพันธมิตรร่วมโครงการ เช่น S&P มาดามแม่ในเครือนารา ไก่ห้าดาว Hong Bao รวมถึงไก่ทอดเดชา และกล้วยแขกพระราม 5 ตัวแทนร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ในสถานีบริการบางจากหลายสาขา นำอาหารทอดประเภทต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วยการปรุงอาหารจากน้ำมันที่ปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ร่วมโลกลดร้อนและสร้างโลกที่ยั่งยืน

นายธรรมรัตน์ กล่าวถึงคุณสมบัติของร้านที่ผ่านเกณฑ์ร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้อ คือ (1) มีการขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านโครงการทอดไม่ทิ้ง ให้กับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด หรือบริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน (2) ใช้น้ำมันประกอบอาหารที่มีค่าสารโพลารืไม่เกิน 25% ของน้ำหนักน้ำมัน โดยต้องมีการตรวจสารโพลาร์ก่อนที่ได้รับการรับรอง (3) บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ออกใบรับรองโครงการทอดไม่ซ้ำให้กับร้านอาหาร (4) มีการสุ่มตรวจสารโพลาร์ ทุก 6 เดือน และต้องไม่มีค่าสารโพลาร์เกิน 25%

อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ทอดซ้ำจะช่วยหนุนให้น้ำมันใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการตรวจสอบโดยกรมอนามัย ขณะที่โครงการทอดไม่ทิ้ง เป็นกระบวนการซื้อ-ขายน้ำมันโดยตรง เพื่อนำไปผลิตน้ำมัน SAF ต่อไป

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย
ขณะที่ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” กล่าวว่า บางจากฯ มาพูดคุยกับกรมอนามัย และกรมอนามัยเห็นว่าโครงการดังกล่าวสร้างผลดีในหลายมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อผู้บริโภค ทำให้กรมอนามัยตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบางจาก รับซื้อน้ำมันใช้แล้วที่ราคา 13 บาทต่อกิโลกรัม (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2567)

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thaipublica.org/2024/03/bangchak-bcg/