Search
Close this search box.

แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์ ลดเสี่ยงโคนมบาดเจ็บ-พิการ

share to:

Facebook
Twitter

แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์ ลดเสี่ยงโคนมบาดเจ็บ-พิการ

 

ฟาร์มโคนมในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 95 นิยมเลี้ยงโคนมแบบ ‘ผูกโรงยืน’ ในคอกพื้นปูนซีเมนต์ที่มีขนาดจำกัด เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและทำความสะอาด อย่างไรก็ตามโคนมมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 500 กิโลกรัม จึงส่งผลให้ขาของโคได้รับบาดเจ็บจากการใช้เข่าดันพื้นปูนที่มีความคมเพื่อลุกยืนได้ง่าย อีกทั้งเมื่อพื้นคอกเปียกหรือชื้นจะทำให้พื้นปูนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนโคนมบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้ ซึ่งอาการบาดเจ็บต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพการให้นม

ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาทั่วไปมีอยู่ 3 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการ ‘ใช้แผ่นปูพื้นยางพาราที่ได้มาตรฐาน มอก.’ ที่ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง แต่ก็มีราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงด้วย รูปแบบที่สองคือการ ‘ใช้แผ่นโฟมปูพื้น’ ที่มีราคาถูกกว่า แต่ก็มีอายุการใช้งานสั้นกว่าเช่นกัน ส่วนรูปแบบที่สามคือการ ‘ใช้แผ่นยางปูพื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน’ ซึ่งนอกจากจะมีอายุการใช้งานสั้นแล้ว ยังมีปริมาณสารเคมีเจือปนสูงเป็นอันตรายต่อทั้งโคนมและสิ่งแวดล้อมด้วย

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้พัฒนา ‘แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์คุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้’ ขึ้น จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือผลิตจากยางพาราคุณภาพสูง มีการใส่สารเคมีเป็นส่วนประกอบต่ำ ทำให้มีความเป็นมิตรต่อทั้งโคนมและสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานถึง 5 ปี ผ่านตามมาตรฐาน มอก. ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้เหมาะแก่การใช้ช่วยลดความเสี่ยงโคนมบาดเจ็บหรือตาย มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม: แผ่นยางพาราปูคอกสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดเสี่ยงโคนมพิการ-บาดเจ็บ ลดสารพิษปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม