Search
Close this search box.

วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG – Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

share to:

Facebook
Twitter

วธ.เปิดมิติใหม่ตามนโยบาย BCG – Soft Power ของรัฐบาล ยกชุมชนยลวิถีบุรีรัมย์เชื่อม “นครชัยบุรินทร์” หนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น นำมิติวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังโควิดคลี่คลาย เตรียมขยายไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย “ปัญญา” “สร้างสรรค์” เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไทยมีจุดเด่นและความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งศิลปหัตถกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนที่มี “อัตลักษณ์” ของตนเอง นำมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือของคนไทย ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และผลักดัน “Soft Power” ไทยด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ วธ. ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง วธ. ได้นำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเส้นทางในกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” บูรณาการของจังหวัดในภาคอีสานตอนใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วยนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด วธ. ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วย พลัง บวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทุกมิติตามโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดย 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสร้างความพร้อมด้านการท่องเที่ยว นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้า บริการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นได้ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัค กุฏิฤาษีและสามารถเชื่อมโยงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ นับว่ามีศักยภาพในการนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์ เป็น soft power เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ในระดับโลก โดยมีตัวอย่างเช่น MV เพลง “LALISA” ของลลิษา มโนบาลหรือลิซ่า นักร้องสายเลือดไทยและหนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK เกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้มีฉากส่วนหนึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ทำให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายสู่ระดับโลก

ทั้งนี้ วธ.จะขยายการพัฒนาต่อยอดงานท่องเที่ยววัฒนธรรมตามโมเดลข้างต้นไปยังกลุ่มจังหวัดอื่นๆ และ 9 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ต่อไป ประกอบด้วย 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา 4.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ 5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานีและ9.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์

โดยวธ. อยู่ระหว่างจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ของ วธ. กับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ สมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และวธ. นำมิติวัฒนธรรมไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

ที่มาข้อมูล : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45839