Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สืบสานศาสตร์พระราชา แปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “ภูสิงห์โมเดล บึงกาฬ”

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย พันเอกยุทธนา มหาวัน รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 และนำเสนอผลงาน โครงการ “ภูสิงห์โมเดล บึงกาฬ” ศาสตร์พระราชา แปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยการนำเสนอมีอาสาป่าไม้ตัวน้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกก่อง จังหวัดบึงกาฬ, นายวิชยุตม์ สมสนุก นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนภูทอกวิทยา นำเสนอเรื่องพันธุกรรมพืช, ป่าชุมชน และสมุนไพร นายอำคา ทานุมา ราษฎร บ้านคำไชยวาน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล บรรยายเรื่องการปลูกไม้แซมสวนยางพารา (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ) การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า และโครงการจัดการขยะทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเก่า

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, ผักหวานป่า, น้ำผึ้ง และไม้กวาดจากขวดพลาสติกให้กับนายกรัฐมนตรี พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221225134823716