Search
Close this search box.

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท จัดงานแสดงแบบผ้าไทย “รวมพลังสตรี สร้างสรรค์อาภรณ์พรรณ จ.ชัยนาท Celebrate Women Empowerment and Let’s wear Chainat’s Fashion”

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 24 เม.ย. 67 ที่โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานแสดงแบบผ้าไทย “รวมพลังสตรี สร้างสรรค์อาภรณ์พรรณ จังหวัดชัยนาท “Celebrate Women Empowerment and Let’s wear Chainat’s Fashion”ตามโครงการ “สตรีชัยนาท รักษ์ไทย รักษ์โลก” ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร, นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ภาคส่วนเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดงานแสดงแบบผ้าไทย “รวมพลังสตรี สร้างสรรค์อาภรณ์พรรณ จังหวัดชัยนาท Celebrate Women Empowerment and Let’s wear Chainat’s Fashion”มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทหัตถกรรมท้องถิ่น ประเภทสิ่งทอ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” (Sustainable Fashion) และตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model ของจังหวัดชัยนาท ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญาผ้าไทยชัยนาท ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นเสริมสร้างความสามัคคีของเครือข่ายสตรีจังหวัดชัยนาท

โดยกิจกรรมประกอบด้วย บูธจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดชัยนาท การแสดงแบบผ้าไทย “รวมพลังสตรี สร้างสรรค์อาภรณ์พรรณ จังหวัดชัยนาท Celebrate Women Empowerment and Let’s wear Chainat’s Fashion” จากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์กว่า 60 ท่าน และการเปิดตัวกางเกง “เสน่ห์ชัยนาท” Soft Power ของจังหวัดชัยนาท

 

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านต่อได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/244535/?bid=1