Search
Close this search box.

พาไปดู อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จากห้องวิจัยสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

share to:

Facebook
Twitter

รู้จัก “อุทยานวิทยาศาสตร์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากห้องแล็บและงานวิจัย ไปสู่นวัตกรรมช่วยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จุดกำเนิดของอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Park มีจุดเริ่มต้นมาจากกระบวนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันว่า Research, Technology & Innovation (RTI) ซึ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสหรัฐฯ ให้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วน

ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพในการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม พร้อมกับภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีการผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก การดำเนินงานในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การจัดตั้ง Science Park ขึ้นมา จากนั้นจึงเกิดการกระจายแนวคิดนี้ไปยังหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยเองเราก็มี Science Park ที่เรียกว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการผสานรวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science & Technology & Innovation : STI) เข้าด้วยกัน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research Development Innovation : RDI) เป็นแกนหลักในการดำเนินงานซึ่งมีที่มาจากการวิเคราะห์ Model ของต่างประเทศมาอย่างเข้มข้น

โดยเราพบว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศอื่นๆ มักมีขนาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีทรัพยากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศจึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้าง University Science Park ภายในประเทศขึ้นมา โดยนำทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย เครื่องมือวิจัย องค์ความรู้ และงานวิจัยต่างๆ มาพัฒนาหรือปรับปรุงไปสู่กระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา

 

ที่มาภาพและข้อมูล อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.thairath.co.th/news/society/2782597

บทความที่เกี่ยวข้อง