Search
Close this search box.

CHOICEISYOURS เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ส่งแข่งขันไอเดียหัวข้อ Circularity for Community

share to:

Facebook
Twitter

โครงการ CHOICEISYOURS ริเริ่มเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2565 โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำอีกสามองค์กร ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี เพื่อสนับสนุนการต่อยอดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลักในการพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิต นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสังคมในโครงการ CHOICEISYOURS


ในปี 2566 โครงการ CHOICEISYOURS ได้ยกระดับความร่วมมือกับอีก 3 องค์กรชั้นนำ จึงทำให้มี พาร์ทเนอร์ในโครงการรวมทั้งหมด 7 องค์กร ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เซ็นทรัล กรุ๊ป ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมรับสมัครทีมนิสิต นักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี โดยมีหัวข้อหลักในการแข่งขัน คือ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ REduce, REuse, REthink และ REcycle โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพาร์ทเนอร์ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขัน

ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปพร้อมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และทัศนศึกษาไปยังโรงงาน สถานที่ดำเนินกิจการ และชุมชนตัวอย่างด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ที่จัดโดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และพาร์ทเนอร์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำความรู้ที่ได้ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดโครงการของตนเอง และแสดงถึงความสามารถในการนำแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ทดลอง ก่อนที่จะนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 6 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับหนึ่งใน 6 องค์กรพาร์ทเนอร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และการจัดแสดงผลงานการแข่งขันแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 9 กรกฎาคม!

การแข่งขัน CHOICEISYOURS เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี ส่งไอเดียในหัวข้อ Circularity for Community สร้างสรรค์แนวคิดด้านความยั่งยืนให้แก่ชุมชนใน 4 แกนหลัก Rethink, Reduce, Reuse, Recycle พร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะสนุก ๆ อีกมากมาย โดยนำเสนอแนวคิดโครงการตามหัวข้อ พร้อมวีดีโอแนะนำทีมและแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
เฟ้นหาผู้ชนะ 12 คนมาร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับโลก!!

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.bmw.co.th/th/discover/choice-is-yours.html

 

บทความที่เกี่ยวข้อง