Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ผลักดัน สานต่อความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG model) และคาร์บอนเครดิต 3 ประเทศ ไทย-เวียดนาม-ลาว

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เดินทางเยือนแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และจังหวัดเถือเที่ยนเว้ห์ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ความร่วมมือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2567

สำหรับวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงจำปาสัก และเจ้าแขวงสาละวัน สปป.ลาว และร่วมการประชุมธุรกิจไทย-ลาว ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมการค้าแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ณ ที่ทำการแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างราชอาณาจักรไทย จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว

โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือกันใน 3 เรื่อง ดังนี้

1. มีความร่วมมือที่จะผลักดันให้มีการขยายเวลาสำหรับการปิดด่านช่องเม็ก (ราชอาณาจักรไทย) และด่านวังเต่า (สปป.ลาว) จากเดิม เปิดทำการเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน ให้เป็น 08.00 น. ถึง 22:00 น. ของทุกวัน

2. จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ในด้านเอกสารการผ่านแดน ทั้ง 2 ประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3. ให้มีการจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างภาคธุรกิจของไทยและ สปป.ลาว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสการค้า การลงทุนและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ

อีกทั้งยังได้ร่วมหารือติดตาม การขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) เพื่อช่องทางเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://ubonratchathani.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/264371