Search
Close this search box.

รัฐบาล เผย กรมประมงชูผลงานขับเคลื่อน 9 นโยบาย ตามแนวทาง “รมว.ธรรมนัส”ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ฟื้นประมงไทยให้กลับมาเป็นจ้าวสมุทร

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 11 มี.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย รัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มีการแถลงถึงผลงานของกรมประมงในการขับเคลื่อน 9 นโยบายสำคัญจะเป็นผลสำเร็จ

1.จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน สนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช และขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
2.ขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตรด้านประมง พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
3.ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง ภัยพิบัติธรรมชาติ โดยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทีมเฉพาะกิจพญานาคราช
5.ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
6.ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร สนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7.ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าประมงที่ผลิตภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
8.สร้างระบบประกันภัย เกษตรกรไทย สุขใจถ้วนหน้า ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องเกษตรกรและชาวประมง
9.บริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า รัฐบาลโดยการนำของ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญกับการประมง เพราะถือเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่นเดียวกะบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นน้ำมาตลอดว่า นโยบายสำคัญต่างๆ ต้องขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศ โดยเรายังคงเดินหน้าเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาสินค้าประมงตกต่ำ ล้นตลาด รวมทั้ง ต้องหามาตรการในการลดต้นทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง เพื่อให้ชาวประมงได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจน มุ่งเป้าขับเคลื่อนเพื่อให้ประมงไทยกลับมาเป็นจ้าวสมุทรอีกครั้ง

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/268012