Search
Close this search box.

รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการเติมน้ำเติมบุญเติมทุนพัฒนาอาชีพที่มุกดาหาร มุ่งเน้นการจัดการระบบน้ำในสวนยางให้มีประสิทธิภาพ

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (2 ก.พ 66) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ “เติมน้ำเติมบุญเติมทุนพัฒนาอาชีพ” ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มุ่งเน้นการจัดการระบบน้ำในสวนยางให้มีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมการขุดเจาะน้ำบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีเกษตรกรและชาวมุกดาหาร มาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้กว่า 10,000 คน

ด้านนายธรรม นิลสุวรรณ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำสำหรับใช้ในภาคการเกษตรให้เกษตรกร มีทางเลือกในการสร้างรายได้และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคายาง สนับสนุนกระบวนการผลิตยางของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทาง BCG Model

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า การปลูกพืชภาคการเกษตร มักจะประสบกับปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและดูแล หากเกษตรกร มีการบริหารวางแผนการกักเก็บหรือการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรม เช่น การใช้ระบบแก๊สเอทธิลีน จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณของผลผลิตยางพาราที่ลดน้อยลงในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้ ซึ่งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อดีเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าเป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมในสวนยางให้แก่เกษตรกร เช่น การปลูกพืชแซม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มในช่วงที่สวนยางพาราพักกรีดได้อีกทางหนึ่งและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถนำนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230202175034627

 

บทความที่เกี่ยวข้อง