Search
Close this search box.

ผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร หนุนสตาร์ทอัพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านการหารือกับสิงคโปร์

share to:

Facebook
Twitter

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนที่ผ่านมาได้เยือนประเทศสิงคโปร์พร้อมคณะ ซึ่งหารือและเห็นพ้องกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมในการกระชับความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออก รวมทั้งแนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของสิงคโปร์

ปัจจุบันไทยได้ส่งเสริมการส่งออกอาหารนวัตกรรม หรืออาหารแห่งอนาคตตามแนวทาง BCG ของไทย สำหรับการหารือกับรัฐมนตรีการค้าสิงคโปร์ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและเห็นว่าสิงคโปร์มีความก้าวหน้าเรื่องนี้ อีกทั้งได้รับทราบแนวทางพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยไทยสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างได้ เพื่อนำไปต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพไทยที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ Shopee ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงในไทย โดยเห็นว่าผู้ประกอบการจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนต่อไป

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220930112537574