Search
Close this search box.

รัฐบาลร่วมมือจีน ลดปัญหาคอขวดส่งออกผลไม้หน้าด่าน ใช้มาตรฐาน GMP plus ป้องกันปนเปื้อนโควิด

share to:

Facebook
Twitter

รัฐบาลร่วมมือจีน ลดปัญหาคอขวดส่งออกผลไม้หน้าด่าน กระทรวงเกษตรฯ ย้ำ ส่งออกผลไม้ทุกชนิดต้องใช้มาตรฐาน GMP plus ป้องกันปนเปื้อนโควิด

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-จีน ส่งผลให้การส่งออกผลไม้ของไทยมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ต่างจากช่วงก่อนหน้าที่ประสบปัญหาจากมาตรการ Zero-Covid ที่มีการตรวจเข้มการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในผลไม้ ณ ด่านพรมแดนเข้าประเทศจีน จึงต้องใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านด่าน เสี่ยงต่อการเน่าเสียของผลไม้ไทย ซึ่งขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว ขณะเดียวกัน การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องการทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การป้องกันการปนเปื้อนด้วยมาตรฐาน GMP Plus เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดจีนอย่างมาก

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/585323816419280/