Search
Close this search box.

ประกวด “เมนูอาหารแห่งอนาคต” โชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทย ภายใต้เเนวคิด BCG

share to:

Facebook
Twitter

ข่าวดี เชิญชวนประกวด “เมนูอาหารแห่งอนาคต” โชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทย ภายใต้เเนวคิด BCG ต้อนรับผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ สมัคร วันนี้ – 30 ก.ย.นี้

เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดผู้นําเอเปคประจําปี 2565 ซึ่งไทยมีบทบาทมุ่งขับเคลื่อนให้เอเปคเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลและทุกคนมีส่วนร่วมผ่านแนวคิด BCG Economy ภายใต้แนวคิดหลักของการประชุม APEC ครั้งนี้ คือ “Open Connect Balance” ซึ่งมุ่งเน้นความสําเร็จและความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และความยั่งยืน โดยเน้นประโยชน์ของคนรุ่นหลังเป็นหัวใจสําคัญ จึงเป็นโอกาสสําคัญที่คนไทย และเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้ร่วมเเสดงศักยภาพและความพร้อมในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ผ่านการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศให้ผู้นํา 21 เขตเศรษฐกิจ

ประเทศไทยได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติว่าเป็น “ครัวของโลก” และอาหารไทยก็จัดเป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อีกทั้งประชากรไทยกว่า 40 ล้านคน อยู่ในกลุ่มสินค้าอาหารและเกษตร เราเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารอันดับต้น 12 ของโลก และเพิ่งได้รับการยกย่องจาก UN ว่าเป็น “Role Model” ในเรื่องสาธารณสุข และ การเกษตร ที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กรมประชาสัมพันธ์จึงเห็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้เเสดงศักยภาพดังกล่าวให้ทั่วโลกได้รับรู้ ผ่านกิจกรรม Future Food for Sustainability กิจกรรมประกวดเมนูอาหารแห่งอนาคตภายใต้เเนวคิด BCG โชว์ศักยภาพด้าน Soft Power และครัวของโลกที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเสนอ 21 เมนูอาหารแห่งอนาคต ให้กับ 21 สุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC ประจําปี 2022”

หัวข้อการประกวด
ค้นหา 21 ทีมตัวแทนประเทศไทยเพื่อนําเสนอเมนูอาหารอนาคตภายใต้เเนวคิด BCG โชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทย พร้อมนําเสนอ 21 เมนูให้กับผู้นํา 21 เขตเศรษฐกิจ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Plate to Planet”

ใครสามารถเข้าประกวดได้บ้าง
1. นิสิต นักศึกษา startups ด้านอาหาร เชฟ เกษตรกร หรือ ผู้ที่มีความสนใจ Future food
2. สมาชิกในกลุ่มมีอายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี
3. สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 4 คน/ทีม
4. สามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ที่ปรึกษาทั่วไปได้ 1 ท่าน (ไม่จํากัดอายุ)

ดูข้อมูลการประกวดทั้งหมดได้ที่ : https://futurefoodapec.com/

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid02rfdokyQ22FJk8eziXg1KP3h53qUtxwctpHg3HiaaKvfcnSsZ39U8t6vcB3fzwj9Ul