Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “รัฐฟังฉัน BCG Model”

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่มีใจรักในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “รัฐฟังฉัน BCG Model” เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ( Bio-Circular- Green Economic Model – BCG) พร้อมประกวดโครงการด้าน BCG เพื่อชุมชนของตน เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการกว่า 50,000 บาทต่อโครงการ จำนวน 10 โครงการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทาง https://forms.gle/pP4ihY513frN7FTF7

โปรแกรมการสัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน BCG และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำโครงการและงบประมาณภาครัฐ ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและจัด workshop เพื่อแนะนำการวางแผนและนำเสนอโครงการอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/PMDUThailand/posts/154129667126437

บทความที่เกี่ยวข้อง