Search
Close this search box.

เทศกาลอาหารฮาลาลไทยในกรุงริยาด ดัน “Soft Power” ด้านอาหารไทย

share to:

Facebook
Twitter

กระหึ่มซาอุฯ ทีมไทยแลนด์จับมือ ”ลูลู ไฮเปอร์มาร์เก็ต” เปิดเทศกาลอาหารฮาลาลไทยในกรุงริยาด ดัน “Soft Power” ด้านอาหารไทย เปิดประตูวัฒนธรรมไทยให้ได้รับการยอมรับ

ผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยประมาณ 120 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สถานที่คือห้าง Lulu Hypermarket สาขาห้างสรรพสินค้า Atyaf Mall มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานเปิดงาน

ภาคเอกชนไทยระดับสำคัญที่ร่วมงานครั้งนี้ เช่น คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอกลุ่มซีพี ผู้บริหารกลุ่มเอสซีจี พีทีที และอีกหลายกลุ่ม เข้าร่วม บรรยากาศของห้าง Lulu hypermarket คราคร่ำไปด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาลจากประเทศไทย 2-3 พันรายการ ข่าวว่าจะทะลักล้นเข้ามาอีกมาก

ปลื้มใจที่รู้ว่าคนซาอุนิยมอาหารไทยค่อนข้างมาก ซอฟท์พาวเวอร์ด้านอาหารไทย วัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับสูง ผมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ที่ติดตามมาด้วยว่า ภาพลักษณ์การรับรองฮาลาลของประเทศไทยในลักษณะศาสนานำ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลตามค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยผ่านการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแล้วกว่า 1.7 แสนรายการ แม้ส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศ ทว่าหลายหมื่นส่งออกมายังต่างประเทศ การฟื้นฟูสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ เปรียบเสมือนประตูบานใหญ่อีกหนึ่งบานที่เปิดออกสำหรับอาหารฮาลาลจากประเทศไทย เป็นความสำเร็จที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันภาคภูมิใจ

ที่มา : http://www.realnewsthailand.net/article/22781/