Search
Close this search box.

“โฮมโปร” เปิดตัวรถขนสินค้า EV Truck พลังงานสะอาด 100% เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

share to:

Facebook
Twitter

“โฮมโปร” เดินหน้าโปรเจกต์สู่ระบบขนส่งสีเขียว เตรียมความพร้อมก่อนมุ่งสู่องค์กร Net Zero ระดับโลกในปี 2050 เต็มรูปแบบ ด้วยการปรับมาใช้ “รถกระบะไฟฟ้า-รถบรรทุกไฟฟ้า” สำหรับขนส่งสินค้า 100%

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร กล่าวว่า โฮมโปร เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อนที่เป็นปัญหาระดับโลก ล่าสุดเพื่อลดการใช้พลังงานดีเซลในระบบขนส่ง บริษัทฯ ได้นำรถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาด หรือ อีวีทรัค (EV Truck) เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบโลจิสติกส์ พร้อมลดต้นทุนค่าขนส่ง เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของกระแสความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกอีกด้วย

สำหรับระบบขนส่งสีเขียว หรือ Green Transport เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี บนหลักการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable Innovation) ของโฮมโปร โดยเป้าหมายสำคัญของเราคือ การเป็นองค์กร Net Zero ระดับโลก ภายในปี 2050 ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบของรถขนส่ง จากรถที่ใช้พลังงานน้ำมัน เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ EV Truck คือ หนึ่งในโครงการฯ ที่โฮมโปรดำเนินการอยู่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้รถขนส่งสินค้าด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ 100% เต็ม ในปี 2578 และในปี 2567 โฮมโปรมีเป้าหมายใช้รถบรรทุกไฟฟ้าประมาณ 14 คัน

 

ที่มาภาพและข้อมูล อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.thairath.co.th/futureperfect/articles/2782691