Search
Close this search box.

โคราชดึง “รพ.บำรุงราษฎร์” ชูศูนย์พันธุศาสตร์ตรวจยีน

share to:

Facebook
Twitter

สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม จ.นครราชสีมา MOU “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” เปิด “ศูนย์พันธุศาสตร์” เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวแห่งแรกในอีสาน บริการตรวจลึกถึง “ระดับยีน” ป้องกันมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด วางแผนการมีบุตรและป้องกันกลุ่มโรคเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคตแบบครบวงจร

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการสวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม และกรรมการผู้จัดการโรงแรมวีวัน โคราช เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงแรมทั่วประเทศและในจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีลูกค้าเข้าพัก ไม่มีการจัดประชุมสัมมนา ไม่มีนักท่องเที่ยวและลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนในอดีต หลายโรงแรมต้องปิดกิจการไปอย่างถาวร ขณะที่โรงแรมหลายแห่งพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีรายรับได้เลี้ยงดูลูกน้องแม้ขาดทุนต้องยอม เพื่อหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอนาคต แต่จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวเล็งเห็นว่าโรงแรมน่าจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปรับปรุงเป็น “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” โดยมีการทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาทรีโนเวตห้องประชุมของโรงแรม ปรับแต่งให้เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผนึกกำลังสร้าง “ศูนย์พันธุศาสตร์” แห่งใหม่ เน้นให้บริการตรวจสุขภาพลงลึกถึงระดับยีน เพื่อลดภาวะเสี่ยงเกิดโรคทางพันธุกรรมใน 6 กลุ่มโรค พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมวางแผนการมีบุตร ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนชีวิตครอบครัวให้ห่างไกลโรคร้ายพร้อมขยาย “ศูนย์พันธุศาสตร์” เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจโคราชในการเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีในอนาคต รวดเร็วด้วยบริการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข้อมูลจาก/อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prachachat.net/local-economy/news-866380

บทความที่เกี่ยวข้อง