Search
Close this search box.

อบจ.ลำปาง ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดโครงการอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial fair”

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial fair” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน และพิธีเซ็น MOU การจัดโครงการอุตสาหกรรมแฟร์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง โดยมี นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 5 นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 9 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมการแถลงข่าว ณ เวทีกาดนั่งก้อมหนองกระทิง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial fair” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาด แสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่รายย่อยถึงรายใหญ่เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับประเทศ สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ รวมถึงให้ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโดยตรง ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างพื้นที่การแสดงออกให้กับเยาวชน และประชาชนในจังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและคุ้มค่า รวมถึงเพื่อส่งเสริมการนำสิ่งของเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์ตาม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ วันที่ 15 มีนาคม 2567 การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่เข้าร่วมจัดงาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุตสาหกรรมที่เหลือใช้ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG วันที่ 16 มีนาคม 2567 การแข่งขัน ROBOT CONTEST และการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับอุดมศึกษา กิจกรรม ROBOT SHOW จากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และทีม ACL และวันที่ 17 มีนาคม 2567 กิจกรรมให้ความรู้ แนะนำอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย และอุตสาหกรรมเกมส์ และการแข่งขัน E-SPORT

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/132597/?bid=1