Search
Close this search box.

“Local BCG Plus @YALA” งานจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2

share to:

Facebook
Twitter

“Local BCG Plus @YALA” งานจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

กลับมาอีกครั้ง กิจกรรมจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus @YALA ครั้งที่ 2 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งทางจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ได้จัดงาน Local BCG Plus @YALA” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายสินค้า จากศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ 12 ราย นำสินค้าจากชุมชน สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสินค้านวัตกรรม ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย Eco print ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก กระเป๋าผ้าเคลือบน้ำยางพารา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพารา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถแวะไป ช็อป ชิม ของกิน ของใช้ สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนจังหวัดยะลา ในงาน Local BCG Plus @YALA ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2566 ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231117155321875