Search
Close this search box.

แม่ฮ่องสอนคว้า 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัล Thailand Tourism Silver Awards คือ รางวัลประเภทดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สัปปายยะ สปา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ไทยโลคัลลิสต้า ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรายการนำเที่ยว ในเส้นทาง DoiSter Hard Trek

สำหรับสัปปายยะ สปา เป็นธุรกิจสปาและความงาม ที่ตั้งอยู่เลขที่ 412 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสัปปายยะ สปาให้บริการการนวดด้วยอโรมาออย น้ำมันเกรดพรีเมียม (Premium Essential Oils) ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากการเดินทางผ่านหลายร้อยโค้งมายังปาย เพื่อปรับสมดุลย์คืนความสดชื่นกับผู้รับบริการ ได้บำบัดและผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง ด้วยน้ำมัน 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-236-6644 | FB: Sapaiya Spa

ส่วนไทยโลคัลลิสต้า เป็นผู้ประกอบการนำเที่ยว จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ทำเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่า 5 วัน 4 คืน ผ่านป่า ภูเขา สายน้ำ และชุมชนปกาเกอะญอ 4 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโปรแกรมทัวร์/รายการนำเที่ยว พัฒนาจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายชุมชน กับ REST จนมาถึง ทัวร์เมิงไต แม่ฮ่องสอน และขยับมาเป็น Thai Localista กับชื่อใหม่ ๆ เก๋ไก๋ว่า DoiSter Hard Trek ที่มีเส้นทางชมธรรมชาติแบบอนุรักษ์ และเชื่อมโยง BCG Model กับวิถีชีวิตชุมชน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 096-147-2719 | FB: Thai Localista

โดยในปีนี้จะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230912154553803