Search
Close this search box.

บริหารขยะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

share to:

Facebook
Twitter

“อินทรี อีโคไซเคิล” ผู้ให้บริการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก จึงผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องใน “วันทะเลโลก” (World Ocean Day) วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีอาสาสมัครจากพนักงานบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเรือยุทธการ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โครงการ OPTOCE กว่า 150 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ณ หาดดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยการนำขยะที่เก็บได้มาคัดแยก และผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ เพื่อใช้เผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ หรือ Coprocessing สามารถนำพลังงานความร้อนจากขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือ Energy Recovery เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

ทำไม “อินเทอร์เน็ตจากฟ้า” ทดแทน “เสาสัญญาณมือถือ” ไม่ได้ ?
10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ที่โดดเด่นด้าน Computer Science ปี 2567
สวนน้ำดัง ประกาศยุติกิจการ เลิกจ้างพนักงาน 70 % ของจำนวนบุคลากร
ADVERTISEMENT

 

อาสาสมัครร่วมเก็บขยะชายหาดเป็นระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร โดยสามารถรวบรวมขยะได้ถึง 2,285 กิโลกรัม โดยนำมาคัดแยกเป็นขยะที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-Derived Fuel) ได้กว่า 2,000 กิโลกรัม โดยเชื้อเพลิงขยะ RDF เหล่านี้จะถูกส่งไปที่อินทรี อีโคไซเคิล เพื่อนำไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์เป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหินต่อไป

“สุจินตนา วีระรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนได้สนับสนุน และผลักดันความร่วมมือกับลูกค้า และพันธมิตรในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปัญหามลพิษจากขยะเกิดจากการบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาสู่วงจรรีไซเคิล หรือกลับมาใช้ใหม่ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับการบริโภค

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://www.prachachat.net/sd-plus/sdplus-sustainability/news-1588667