Search
Close this search box.

รมว.DES เปิด AgroFEX 2023 ที่โคราช นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคอีสาน พร้อมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

share to:

Facebook
Twitter

รมว.DES เปิด AgroFEX 2023 ที่โคราช นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคอีสาน พร้อมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เม็ดเงินสะพัดในงาน ทะลุกว่า 900 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 ที่ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นายประเสริฐ จันทร รวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เป็นประธานเปิดงาน Agro FEX 2023 มหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม BCG เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยในงานได้รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ ตลอดจน เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูปมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม business matching ผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ, การแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) , บูทของ BOI ที่มาให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้ง การจับคู่ธุรกิจ, การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม, Pitching ผู้ประกอบการ , นิทรรศการ การรักษาสิ่งแวดล้อม – การสัมมนา “กลไก Carbon Credit และการขอรับรอง Carbon Credit เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality” โดย ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการแข่งขันประกวดโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สำหรับงานแสดงสินค้า Agro FEX 2023 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ (TCEB) และภาคส่วนต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา เพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นระดับภูมิภาค ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต และกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG และเน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจจับคู่ทางการค้า โดยตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ภายในงานไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานรวม 4 วัน มากกว่า 5,000 คน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231028172207781