กระทรวงการคลัง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

share to:

Facebook
Twitter

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด และผู้ประกอบการสวนส้มปรีชาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “กระทรวงการคลังขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ซึ่ง ธ.ก.ส. และ บสย. ได้สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาธุรกิจภายใต้ BCG Model โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ธ.ก.ส. ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสวนส้มปรีชาฝาง ซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำผลงานวิจัยมาลดต้นทุนและเพิ่มมาตรฐานผลผลิต ทำให้ส้มสายน้ำผึ้งมีคุณภาพดี ปลอดจากสารเคมี โดย ธ.ก.ส. พร้อมเติมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ “บสย.ขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นวงเงินรวมกว่า 100 ล้านบาท เช่น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ยกระดับจากนมโรงเรียนสู่ฟาร์มโคนมมาตรฐานระดับโลกเป็นผลสำเร็จ เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่กำลังก้าวสู่ BCG Model และก้าวไปสู่ Zero waste

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230124122700955