Search
Close this search box.

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายไชยา พรหมมา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ที่ กรมชลประทาน และผ่านระบบ Facebook Live พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ พร้อมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร สร้างครอบครัวเกษตรภายใต้การ บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ขับเคลื่อนภารกิจยกระดับมิสเตอร์สินค้าเกษตร ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู รับมือปัญหาภัยทางธรรมชาติ และภัยแล้ง ประกาศทำสงครามการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมาย พร้อมยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตร ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG และ Cabon Credit สร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรไทย สุขใจถ้วนหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเน้นย้ำด้วยว่า หลังจากนี้ตนเองและ รมช.เกษตรฯ จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พี่น้องเกษตรกรต่อไป

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230913153027109