Search
Close this search box.

พาณิชย์ จัดทัพสินค้ากลุ่ม BCG ขายบนแพลตฟอร์ม Shopee ขยายส่งออกไปตลาดอาเซียน

share to:

Facebook
Twitter

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA “Thai Entrepreneur Program for FTA Market” หรือ ThEP for FTA MARKET เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งสามารถต่อยอดธุรกิจและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่สอดรับกับการค้ายุคใหม่ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ‘Shopee’ เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียน

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการ ThEP for FTA MARKET ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งมีผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย โดยได้คัดเลือกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวน 20 ราย เข้ารับการบ่มเพาะสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เพื่อบุกตลาดการค้าเสรีขั้นเทพด้วย FTA และยังมีโอกาสต่อยอดธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อขยายส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

สำหรับไฮไลต์ของโครงการดังกล่าว คือ กรมฯ ได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมนำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดดเด่น จำนวน 5 ราย สร้างหน้าร้านด้วยโปรแกรม “Shopee International Platform” หรือ โปรแกรม SIP เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อและสร้างยอดขายให้สินค้าไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดการค้าเสรี และยังช่วยสร้างความมั่นคงให้ผู้ประกอบการในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังได้เปิดร้าน ‘ThEP for FTA MARKET’ รวบรวมสินค้ากลุ่ม BCG ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำหน่ายให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อในราคาพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.shopee.co.th/dtn และแอปพลิเคชั่น Shopee ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าพร้อมเก็บโค้ดรับส่วนลดพิเศษ จากหน้าแคมเปญ ‘ThEP for FTA MARKET’ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 ตุลาคมนี้

ที่มาข้อมูล : https://www.infoquest.co.th/2022/216306