Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ไขปริศนาสภาพอากาศ โลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด (global boiling) : ร่วมรับมือ “วิกฤตเอลนีโญ” เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

share to:

Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “ไขปริศนาสภาพอากาศ โลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด (global boiling) : ร่วมรับมือ “วิกฤตเอลนีโญ” เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม SD-601 อาคารสราญวิทย์ (ตึก 12) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ด้วยวิกฤตภัยแล้งรุนแรงที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในช่วงนี้ “ปรากฏการณ์เอลนีโญ” เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้ง และได้กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดแห่งปีในเรื่องสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายอย่างเช่น คลื่นความร้อนและภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง หรือการรบกวนสภาพอากาศในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับผลกระทบมากที่สุด

สำหรับประเทศไทยกำลังประสบกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิด “วิกฤตเอลนีโญ” ทำให้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีปริมาณน้ำฝนมากเกินไปในแถบทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง

Highlights:

💡 ร่วมไขปริศนาสภาพอากาศ โลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด (global boiling) : ร่วมรับมือ “วิกฤตเอลนีโญ”
💡 ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า “เสริมพลังใจประสบการณ์ผลักดันวิจัยด้านน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจฐานราก”
💡 ร่วมรับฟัง “ความคาดหวังสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
💡 ร่วมเสวนา “สานแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ : รวมพลังขับเคลื่อน circular water economy เพื่อคุณภาพน้ำสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร”

✍ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ หรือ https://www.nstda.or.th/nac/2024/seminar/nac-35/

 

หรือเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้ออื่น ๆ ได้ฟรี ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2024/