Search
Close this search box.

นครปฐม แถลงข่าวเตรียมจัดงาน รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8

share to:

Facebook
Twitter

ที่ปฐมออร์แกนิก วิลเลจ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี นางประหยัด ปานเจริญ เกษตรกรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง และเป็นตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ ร่วมบอกกล่าวการจัดงาน รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 และกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเสวนา ในหัวข้อ BCG กับการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

ซึ่งมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCG Packaging Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน ภายใต้แนวคิด รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวมพลังคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ร่วมผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พบกับ 8 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปดีดี และช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ดังนั้นการกลับมาของงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 นอกจากจะพุ่งเป้าตอกย้ำในเรื่องสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่สามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย

พบกันที่ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถจอดรถในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีบริการรถรับ-ส่งฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-322588-93

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130192556886