Search
Close this search box.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (19 ม.ค. 66) เวลา 10.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนผู้บริหารจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ ร่วมกับ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี และพี่น้องชาว อ.โคกโพธิ์

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้สักการะพระประธาน และนมัสการ พระครูปราโมท ศรีตะคุณ อาวาสวัดทรายขาว ณ อุโบสถมหาอุด และสักการะหลวงพ่อทวดสิทธิชัย หลวงพ่อทวด และ หลวงพ่อทวดหมาน ณ วิหาร 3 ทวด รับชมการแสดงทางวัฒนธรรม และเป็นประธานในการเปิดป้าย “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุนคุณธรรม วัดทรายขาว เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม และนั่งรถจิ๊ป ชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว มัสยิด 300 ปีหรือมัสยิดนัจมุดดีน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า การได้ลงมาเยี่ยมชุมชนคุณธรรม วัดทรายขาว ในครั้งนี้ได้เห็นว่าชุมชนมีผู้นำและเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคีมีการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถือเป็นตัวอย่างของการยกระดับชุมชนคุณธรรม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไปสู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG MODEL และ SOFT POWER ความเป็นไทยของรัฐบาล จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลากรมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230119165100736