Search
Close this search box.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนร่วมช้อปสินค้า “Phrae Local BCG Plus 2023” ที่เมืองน่าน

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้จัดโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่บุคคลทั่วไปทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดพบกับสินค้าจากกลุ่มสินค้า BCG สินค้ารักษ์โลก สินค้าออร์แกนิกและสุขภาพ, กลุ่มสินค้านวัตกรรม สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม, กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอ โดยมีผู้ประกอบที่เข้าร่วมงานได้แก่ Kst.products, วิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล, ประชันฟาร์มอินเตอร์ฟู๊ด, วังคำฟาร์ม, แหนมแม่น้ำอ้อย, Patamapron Brand 2015, วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ, รัชนีกรณ์ผ้าทอตีนจก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนร่วมช้อปสินค้า “Phrae Local BCG Plus 2023” ที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โทร. 0-5451-1118

BCG คือ เศรษฐกิจแนวใหม่ ที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม BCG (Bio-Circular-Green หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) มี 3 องค์ประกอบสำคัญด้วยกันคือ

B = Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ คือ การนำทรัพยากรชีวภาพมา “ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด” ควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการให้มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง

C = Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน มีแนวทางคือ “การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” ของที่ใช้ในการผลิตต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle, Upcycle)

G = Green economy เป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมรวมถึงการจัดการสภาพสังคมให้ “กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด (Zero-Waste)”

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231109145340369