Search
Close this search box.

นายกฯ พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อสิ่งแวดล้อม ยินดีโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เปิดใช้งานสนับสนุนโรงไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ

share to:

Facebook
Twitter

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแนวทางในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญ ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนถือเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งนับเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนแห่งที่ 10 ของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ระยะ โดยเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ บริเวณท้ายเขื่อนของกรมชลประทาน ก่อนระบายลงสู่ท้ายน้ำเพื่อใช้ประโยชน์หมุนเวียนต่อไป ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก เป็นระยะที่ 3 ของโครงการฯ มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 7 เมกะวัตต์) ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 91.26 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 45,000 ตัน/ปี

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด เป็นแนวทางสำคัญตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนสะท้อนผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่พื้นที่ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าคาร์บอนต่ำต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230203110812805