Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำผู้ประกอบการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำผู้ประกอบการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (25 ก.พ. 67) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 3 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้มี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการ จากวิสาหกิจชุมชนกระจูดบ้านใหญ่ นาราบาติก กลุ่มบ้านบาติก กลุ่มหัตถกรรมจักรสารบ้านคลองปอม ศูนย์เรียนรู้นราพิมพ์ใบ กลุ่มกระจูดย้ายใหญ่ และกลุ่มประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมและร่วม Workshop หลักสูตรที่ทางโครงการจัด จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาด

2.หลักสูตรการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนแฟชั่นที่ร่วมสมัย

3. หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

4.การผลิตเส้นใหญ่และการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักสูตรกลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า (BCG)

5.กลยุทธ์ทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ นี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนารูปแบบผ้าไทยให้มีความทันสมัยตามพระดำริ

 

ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมสำนึกในพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแนวทางพระดำริ ทำให้ทุกวันนี้ ผืนผ้าไทยทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะและต่อยอดผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า จนมีลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย และเป็นผืนผ้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดประกวดออกแบบตัดเย็บโดยเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

 

และเชิญชวนให้มีการเดินแบบผ้าไทยตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวในการออกแบบตัดเย็บและการสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย มาร่วมออกแบบการฝึกอบรมเพื่อร่วมกันขยายผลแนวพระดำริให้ผืนผ้าไทยได้รับความนิยมชมชอบเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้คือผู้ที่เป็นความหวังของการต่อยอดโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกท่านคือผู้ขับเคลื่อนขยายผลในช่วงปลายน้ำ คือ การออกแบบตัดเย็บและการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งองค์ความรู้ที่คณะวิทยากรถ่ายทอดให้กับทุกท่านในวันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการร่วมกันสนองแนวพระดำริ ก่อเกิดออกดอกออกผลยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/regionnews/news/view/119195/?bid=1