Search
Close this search box.

นายกฯ พบผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ขอบคุณหอการค้าฯ สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐทุกมิติ

share to:

Facebook
Twitter

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) หอการค้าทั่วประเทศ จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัด เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณและชื่นชมในการดำเนินการของ YEC นับเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าทั่วประเทศ ที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับพื้นที่และท้องถิ่นที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกันหลายฝ่ายและทุกระดับ นับตั้งแต่สภาหอการค้าฯ นำคณะ YEC เข้าพบ พร้อมนำเสนอแผนงานโครงการและมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาจังหวัดในปีที่ผ่านมา รู้สึกยินดีที่มีการนำโครงการต่าง ๆ มาขับเคลื่อนสานต่อให้เป็นรูปธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศและภาคเศรษฐกิจไทย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณทีม YEC ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือการประชุมเอเปค (APEC 2022) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้แทนประเทศต่าง ๆ นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการดำเนินโครงการของ YEC ขอให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ YEC เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และเป็นผู้เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อประเทศ ร่วมขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปด้วยกัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักคุณค่าของประวัติศาตร์ชาติไทย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ด้วยการสนับสนุนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวโดยใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) พร้อมกับการนำแนวคิด BCG Model มาส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217182308327