Search
Close this search box.

ภาคเอกชน ผลักดันแนวทางก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย 4 แนวทาง

share to:

Facebook
Twitter

ภาคเอกชน ผลักดันแนวทางก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย 4 แนวทาง มาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวและรับมือกับวิกฤติโลกเดือด

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวถึงเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายในงาน ESG Symposium 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า กลุ่มเศรษฐกิจกำลังก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งการเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับสภาพของประเทศไทยตามจุดแข็งและจุดอ่อนที่มี โดยเฉพาะการยึดความสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงได้ข้อสรุปออกมา 4 แนวทาง คือ สร้างโมเดล Low Carbon Society ให้ได้ในประเทศไทย ด้วยการเลือกจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรก “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกงานก่อสร้างในจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป // เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นวาระแห่งชาติช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ เบื้องต้นมี 3 อุตสาหกรรมลงมือทำแล้ว คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ , ยานยนต์ และก่อสร้าง ที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง // เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืนปลดล็อกข้อจำกัดโดยเปิดเสรีซื้อ-ขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนใช้เครือข่ายไฟฟ้าร่วมกันและให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดสะดวกขึ้น และสุดท้าย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ เช่น SMEs แรงงาน เกษตรกร และชุมชน

ทั้งนี้ เอสซีจี พร้อมนำแนวทางของนายกรัฐมนตรีไปผลักดันต่อเนื่อง ทั้งเร่งพัฒนากระบวนการผลิตสีเขียว ควบคู่กับนวัตกรรมกรีน เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนแก้วิกฤติโลกเดือด ซึ่งอุตสาหกรรมประมาณ 80 อุตสาหกรรม เช่น ภาคพลังงาน การผลิต อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ สุขภาพ บริการ จะร่วมกันหามาตรการหรือแนวทางขับเคลื่อนในอนาคต มั่นใจว่า จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้จริงแน่นอน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231005174752157