Search
Close this search box.

คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง จัดอบรม “การผลิตผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติขั้นสูง” หนุนแผนงานการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.

share to:

Facebook
Twitter

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม “การผลิตผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Eco Printing)” สนับสนุนแผนงานการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมการผลิตผ้าพิมพ์ลายจากพืชขั้นสูง “งานห่ม” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารคีรีมาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา อาจารย์ ดร.ชมพูนุท พรเจริญนพ คุณจีรภา อริยเดช ว่าที่ร้อยตรีเทพไชย ปลั่งกลาง และคุณอารัตน์ ช่วยชาติ และมี ผศ.ดร.สัญญา กุดั่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมฯ ครั้งนี้สนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ บพข.

 

ผศ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหน้าโครงการฝึกอบรมฯ กล่าวว่า การผลิตผ้าพิมพ์ลายจากพืชขั้นสูง (Advanced Eco Printing) จะได้ผลิตภัณฑ์จากผ้ารูปแบบที่เรียกว่า “งานห่ม” ซึ่งเป็นเทคนิคการผลิตผ้าพิมพ์ลายที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการโอนถ่ายสีและลวดลายจากส่วนของใบ ดอก และผลของพืช ลงบนผืนผ้าด้วยวิธีการทางธรรมชาติ และใช้ผ้าหลักอีกผืนเพื่อชุบสีที่ต้องการ บิดหมาดแล้วนำมาห่ม หรือคลุมทับบริเวณผ้าและใบไม้ที่ได้วางไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้ได้ลวดลายของใบไม้บนผืนผ้า และสีพื้นที่ได้จากการห่ม โดยผ้าที่ได้จากการพิมพ์ลายรูปแบบใหม่นี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าได้อย่างหลากหลาย อาทิ เสื้อ ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมวก กระเป๋า และรองเท้า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ เป็นการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นการใช้พืชที่มีในท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผ้าพิมพ์ลายจากพืชสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายเป็นการค้าหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ที่มาภาพและข้อมูล อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://mgronline.com/qol/detail/9670000028471