Search
Close this search box.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนมเตรียมสรุปผลโครงการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 สิงหาคมนี้

share to:

Facebook
Twitter

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแถลงสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน) ภายใต้ชื่องาน “พนมพันตา สู่การสร้างมูลค่า เศรษฐกิจ BCG” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวิอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

ภายในงานพบกับ การแสดง “ออนซอนหมากนัดถิ่นนครพนม” แถลงข่าว “พนมสู่พันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG” โดย 1.นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2.นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 3.ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

การเสวนาการพัฒนาสับปะรดตลอด Value Chain สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากสับปะรด GI ท่าอุเทน มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องดื่มจากสับปะรด น้ำสับปะรด 100% Craft Beer Tepache กาแฟสับปะรด ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด ถ่านหวานปรับปรุงดิน ถุงดูดกลิ่น ฯลฯ

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230715151520883