Search
Close this search box.

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จ.พิจิตร และจ.พิษณุโลก ชวนชาวนาร่วม BCG Model ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และ ณที่ทำการกำนัน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมแนะแนวทางการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ด้วยการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ที่เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกันแน่นอน อธิบดีฯกล่าว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.agrinewsthai.com/news/61975