Search
Close this search box.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์เกษตร และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงผลิตกาแฟคุณภาพ

share to:

Facebook
Twitter

จ.น่าน เมืองแห่งกาแฟคุณภาพ ล่าสุดห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์เกษตร และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงผลิตกาแฟคุณภาพ

ที่ร้านกาแฟสันติ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมทำสัญญาการผลิตกาแฟ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์เกษตร และกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกจำนวน 44 ราย พื้นที่ปลูก 88 ไร่ ตามโครงการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (กาแฟ) จังหวัดน่าน โดยมีนายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ ผู้ประกอบการกาแฟ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มีนโยบายส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนการทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตและ BCG Model ของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าด้วยการแปรรูปมุ่งสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรที่มั่งคั่งและเกิดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งกาแฟ เป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกของจังหวัดน่านที่มีอนาคต สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการทำกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดน่าน มีพื้นที่ผลิตกาแฟ 10 อำเภอจากทั้งหมด 15 อำเภอ มีเกษตรกร 131 ราย เนื้อที่ปลูก 564 ไร่ สายพันธุ์โรบาสต้า 103 ราย 358 ไร่ สายพันธุ์อาราบิก้า 55 ราย 206 ไร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านมีเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ จำนวน 210 ราย พื้นที่รวม 64 ไร่ และอยู่ระหว่างกระบวนการทำข้อตกลงภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญา จำนวน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่บ้านเปียงซ้อ บ้านสะเกี้ยง และบ้านน้ำลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ประมาณการ 1,000 ไร่

จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการเติบโตของกาแฟคุณภาพ เป็นภูเขา สภาพอากาศที่เหมาะสม เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และยังมีนักวิชาการและผู้มีความรู้มาช่วยพัฒนา เพื่อการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ เป็นเกษตรประณีต ซึ่งน่านมุ่งเน้นให้เป็นเมืองกาแฟคุณภาพ หากคิดถึงกาแฟ ต้องคิดถึงน่าน โดยปีนี้จากการแข่งขันกาแฟ พบว่า กาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ชนะเลิศทุกประเภทการแข่งขัน สำหรับปัญหาสำคัญของกาแฟที่พบในขณะนี้คือมอดกาแฟ ระบาดในพื้นที่ 9 อำเภอซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งวางแผนแก้ปัญหาระยะยาว โดยเริ่มจากกระบวนการทำความสะอาดแปลง

ที่มารูป/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230519175218068